Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a poluspanzio.hu valamennyi szolgáltatására vonatkozik (beleértve az online elért vagy igénybe vett, vagy bármilyen más platformon vagy eszközön keresztül igénybe vett szolgáltatásokat).

Adatgyűjtés

Az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával jön létre. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat és az Ön felhasználói adatait az Adatvédelmi Törvény (2011. évi CXII. tv.) értelmében kizárólag szállásfoglalás és reklámozás céljából használja fel. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk! Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag az Ön előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.

Milyen személyes adatokat kérünk, és ezeket hogyan dolgozzuk fel?

 1. Név nélküli adatok
  Internetes oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető oldalainkon szabadon és név nélkül kereshet az oldalletöltő.
  Böngészését nem követjük nyomon.
 2. Feldolgozásra kerülő személyes adatok
  Megrendelésnél, hírlevél feliratkozásnál kérjük személyes adatait. Ezek az egyetlen olyan személyes adatok, amiket feldolgozunk.
  Szállás foglalásánál a következő adatokat adja meg az online adatlapok kitöltésekor: név, telefonszám, e-mail cím. Ezek az információk foglalása feldolgozásához és véglegesítéséhez (úgymint a foglalását visszaigazoló e-mail kiküldése) szükségesek. Az adatokat az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig, de maximum a weblap üzemeltetésének végéig kezeljük.
  Hírlevelünkre történő feliratkozásakor a következő adatokat adja meg az online adatlap kitöltésekor: név, e-mail cím.

Milyen célból kérjük személyes adatait?

Személyes adatait az Ön azonosítása érdekében kérjük, és a foglalás lebonyolításához használjuk fel. A hírlevelünkre való feliratkozáskor adatait hírlevél listánkon rögzítjük.Mikor kérjük személyes adatait?Személyes adatait a megrendelés, ill. a hírlevélre való feliratkozáskor rögzítjük. Mindaddig nem rögzítünk semmilyen adatot, tehát Ön teljesen névtelenül nézheti át szolgáltatásainkat.

Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

Adatai munkatársaink számára akkor válnak hozzáférhetővé, amikor az Ön ügyét dolgozzák fel és intézik. Figyelmüket felhívtuk arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, ezek megszegése esetén tisztában vannak a büntetőjogi következményekkel. A személyes adatok harmadik félnek történő átadására csak törvényileg szigorúan szabályozott esetekben kerülhet sor.

Milyen jogai vannak a felhasználónak személyes adatai tekintetében?

Felhívjuk a figyelmét az Adatvédelmi Törvényben lefektetett jogaira, különös tekintettel:
 1. Tájékozódási jog
  Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni.
 2. Ellenvetési jog
  Az Adatvédelmi Törvény értelmében joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Ezen kérés azonban nem érinti a számlázási és a könyvelési adatokat.
 3. Helyesbítés, törlés, korlátozás
  Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvélemény kutatás céljából történő használatát korlátozni.
 4. Jogorvoslati jogosultság
  Amennyiben adatai kezelésével nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. sz.) bejelentést tehet. Külön felhívjuk figyelmét az Adatvédelmi törvény 6. § (5) bekezdésére, miszerint: "Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  2. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Hogyan biztosítjuk az Adatvédelmi Törvény és más idevonatkozó jogi szabályzók betartását?

Biztosítjuk Önt, hogy az Adatvédelmi Törvény előírásai szerint megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy személyes adatait védjük.KapcsolatA személyes adatok feldolgozásáért a Takács és Társa BT. a felel. A társaság székhelye a következő: 9400 Sopron, Sport u.46. Amennyiben bármilyen észrevétele vagy javaslata van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük lépjen velünk kapcsolatba: poluspanzio@t-online.hu e-mail címen.

H-9400 Sopron, Rákosi út 1.|local_phone: +36/99/311-591